Thông báo: Sửa đổi Thư chào giá & Gia hạn thời gian mở chào giá Gói mua sắm: Gạch chịu lửa cao nhôm
Thông báo: Sửa đổi Thư chào giá & Gia hạn thời gian mở chào giá Gói mua sắm: Gạch chịu lửa cao...
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu gói mua sắm: Mua bộ trục chủ động và vòng bi hai nửa cho giàn ghi  số 02 máy làm nguội
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu gói mua sắm: Mua bộ trục chủ động và vòng bi hai nửa cho giàn ghi  số 02 máy...
Thư mời chào giá gói mua sắm: Máy vật tư máy in phun videojet
Hồ sơ mời chào giá gói mua sắm: Máy vật tư máy in phun videojet
Thư mời chào giá gói mua sắm: Vật tư ống nối cút cong đường ống phun than và lò
Hồ sơ mời chào giá gói mua sắm: Vật tư ống nối cút cong đường ống phun than và lò
Thư mời chào giá gói mua thép chịu mài mòn
Hồ sơ thư mời chào giá gói mua thép chịu mài mòn
Thư mời chào giá gói mua sắt thép
Hồ sơ thư mời chào giá gói mua sắt thép