Tổng Công ty xi măng Việt Nam đang chủ động hội nhập Kinh tế Thế giới
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả...
Xi măng Việt Nam tìm kiếm thị trường xuất khẩu
Trong bối cảnh cung vượt cầu, ngành xi măng nước ta buộc phải chủ động tìm kiếm thị trường để giảm tối đa lượng hàng hoá dư...
Doanh Nghiệp thép, xi măng khóc ròng trong tháng ngâu
Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng càng thêm khó trong...