Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 26/5/2017, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh Niên Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao, Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 - 2019
Vừa qua (ngày 30/03/2017), tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ...
Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Vừa qua (ngày 19/5/2017). tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao (Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ), Công đoàn...
Hội nghị Người lao động năm 2017
Ngày 28/3, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Hội nghị đại biểu người lao động năm...
Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
Ngày 16/02/2017, tại Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập,...
Hội thao Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty, chiều ngày 02/02, ngay sau buổi gặp mặt đầu xuân,  Công đoàn -...