Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp...
Thông Cáo Báo Chí về việc
Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao được thành lập năm 2003 với 3 cổ đông sáng lập là: Tổng công ty đầu tư triển nhà...
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 26/5/2017, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...
Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh Niên Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao, Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 - 2019
Vừa qua (ngày 30/03/2017), tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ...
Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Vừa qua (ngày 19/5/2017). tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao (Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ), Công đoàn...