13:55 19/04/2019
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu gói mua sắm: Mua bộ trục chủ động và vòng bi hai nửa cho giàn ghi số 02 máy làm nguội
Kết quả lựa chọn nhà thấu gói mua sắm: Mua bộ trục chủ động và vòng bi hai nửa cho giàn ghi  số 02 máy làm nguội là Công ty TNHH dịch vụ công nghiệp kỹ thuật công nghiệp xi măng Thiên Việt

Tải file đính kèm tại đây: