16:55 23/10/2019
Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua tấm ghi dự phòng phục vụ sản xuất năm 2019
Thông báo mời chào giá cạnh tranh mua tấm ghi dự phòng phục vụ sản xuất năm 2019

Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao có nhu cầu mua sắm mua tấm ghi dự phòng phục vụ sản xuất năm 2019. Kính đề nghị các nhà cung cấp có năng lực và quan tâm đến gói mua sắm trên tham gia chào giá.


Chi tiết đính kèm tại đây