10:34 17/07/2020
Thông báo mời chào giá gói mua sắm Mua bạc cầu, Gioăng gối cho con lăn bệ đỡ lò; Bộ két làm mát dầu biến mô thủy lực quạt ID 12/16.16
Thông báo mời chào giá gói mua sắm Mua bạc cầu, Gioăng gối cho con lăn bệ đỡ lò; Bộ két làm mát  dầu biến mô thủy lực quạt ID 12/16.16 
Chi tiết tại đây