18:41 07/09/2017
Thông Cáo Báo Chí về việc "Ra mắt Thương hiệu Xi măng VICEM Sông Thao"

Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao được thành lập năm 2003 với 3 cổ đông sáng lập là: Tổng công ty đầu tư triển nhà và đô thị (HUD HOLDINGS); Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.
 

Ngày 14/6/2017, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã chính thức trở thành Công ty thành viên của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM)
 


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, từ ngày 08/9/2017 Công ty chính thức đưa ra thị trường sản phẩm xi măng mới với thương hiệu “ Xi măng Vicem Sông Thao”.

Sản phẩm “Xi măng Vicem Sông Thao” với “Diện mạo mới - Sức mạnh mới” là sự tiếp nối của “Xi măng Sông Thao” và là niềm tin về chất lượng của các công trình xây dựng. Từ những giá trị đã đạt được, sản phẩm “Xi măng Vicem Sông Thao” tin tưởng sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin với khách hàng.


Tải bản đính kèm:
     1. Thông cáo Báo chí Ra mắt Thương hiệu Xi măng Vicem Sông Thao