16:06 14/03/2019
Văn bản hướng dẫn Lập & Đánh giá Thư chào giá
1. Phụ lục 11: Hướng dẫn chi tiết Lập thư mời chào giá
2. Phụ lục 12: Mẫu đánh giá thư chào giá

Xem các văn bản tại đây
 
 

Các tin khác