09:56 03/10/2017
Phóng sự Truyền hình: "VICEM Sông Thao cùng Lào Cai Hội nhập & Phát triển"