Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban giám đốc Công ty, trong 2 ngày 25,26/3/2014, Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2014. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCC thứ 16 năm 2014 và hướng tới Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" năm 2014 của Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Trong bối cảnh cung vượt cầu, ngành xi măng nước ta buộc phải chủ động tìm kiếm thị trường để giảm tối đa lượng hàng hoá dư thừa