Ngày 12/4, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Trong bối cảnh cung vượt cầu, ngành xi măng nước ta buộc phải chủ động tìm kiếm thị trường để giảm tối đa lượng hàng hoá dư thừa