Vừa qua (ngày 30/03/2017), tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Công ty, đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn Thanh niên.