Vừa qua, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đợt 2 năm 2016 cho trên 200 CBCNV trong Công ty.