Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao trân trọng thông báo tới Quý khách hàng; Nhà cung cấp; Nhà phân phối về việc thay đổi tên Công ty; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi; Thay đổi con dấu và Giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty