Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban giám đốc Công ty, trong 2 ngày 25,26/3/2014, Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2014. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCC thứ 16 năm 2014 và hướng tới Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" năm 2014 của Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả các nước muốn xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại đều phải hướng tới.