Vừa qua (Ngày 3/7/2017), tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sông Thao. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phối hợp cùng Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tiến hành “Lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần xi măng Sông Thao về Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam”