Vừa qua Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã phối hợp cùng công đoàn Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức chương trình “Trao quà tết cho cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn” tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao
Sản xuất và kinh doanh Trong nước Ngoài nước
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả các nước muốn xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại đều phải hướng tới.