Được sự chuẩn y của Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Công ty CP Xi măng Sông Thao về công tác phát triển đảng viên, trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy Công ty CP Xi măng Sông Thao đã kết nạp mới được 12 đảng viên.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng càng thêm khó trong tháng 7 Âm lịch, do nhiều người dân và cả doanh nghiệp đều tạm dừng xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong “tháng ngâu” này.