09:12 18/12/2013
Hội nghị Đại biểu Người Lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ngày 12/4, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có đồng chí: Nghiêm Văn Bang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Đức Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty; Nguyễn Văn Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy; Tạ Trọng Tấn - Chủ tịch Công đoàn; Các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.

Về phía Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao có các đồng chí: Ngô Ngọc Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Minh Hải - Bí thư Đảng uỷ Công ty; Phạm Văn Ân - Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí UV HĐQT, UV Ban kiểm soát, các đồng chí trong Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban trong Công ty và 171 đại biểu được bầu tại các Hội nghị người lao động khối, đại diện cho trên 500 CBCNV của Công ty.

Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2012 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, đồng chí Phạm Văn Ân -  rõ: năm 2012, Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn: thị trường xây dựng vẫn trầm lắng, cung cầu xi măng mất cân đối, thiếu hụt dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh... Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty HUD; của các ngành, các cấp ở địa phương; với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV, người lao động, Công ty cơ bản duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; giữ vững thương hiệu và thị trường, đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với: Sản lượng sản xuất Clinker: 496.957 tấn, đạt 96% KH; sản lượng sản xuất xi măng PCB40: 611.446 tấn, đạt 100% KH; tiêu thụ xi măng PCB40: 610.056 tấn, đạt 100% KH; doanh thu: 596,99 tỷ đồng, đạt 101,7% KH; nộp ngân sách nhà nước: 15,68 tỷ đồng, đạt 95,9% KH; thu nhập bình quân: 5,79 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,8% KH. Công ty duy trì thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ cho người lao động: tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100% CBCNV; thanh toán đầy đủ tiền lương hàng tháng; nộp đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và cấp phát đầy đủ chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động theo đúng quy đinh.

Dự báo năm 2013 còn nhiều khó khăn và thách thức, Công ty xây dựng các mục tiêu và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau: Sản lượng sản xuất: 553.000 tấn Clinker; 700.000 tấn xi măng PCB40; tiêu thụ 700.000 tấn xi măng PCB40; sản xuất và tiêu thụ tăng 14,5% so với năm 2012; doanh thu: 680,75 tỷ đồng, thu nhập bình quân: 6.416 đồng/người/tháng. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Công ty đã xây dựng 5 giải pháp thực hiện trọng tâm trong công tác sản xuất, công tác kinh doanh, tiêu thụ, công tác đầu tư; công tác tài chính, quản trị và công tác tổ chức nhân sự.

Hội nghị cũng đã được nghe Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo của BCH Công đoàn về kiểm điểm tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của Công ty, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động trong năm 2012.
 

Đồng chí Nghiêm Bang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Nghiêm Văn Bang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD đã chia sẻ với những khó khăn của Công ty, đồng chí cũng ghi nhận sự cố gắng của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ rõ, tập thể Ban giám đốc, HĐQT cùng CBCNV phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất cùng đưa Công ty vượt qua khó khăn trong thời gian tới; về công tác kinh doanh cần đặc biệt quan tâm đến tiêu thụ sản phẩm, các đại lý cố gắng giữ vững các vùng thị trường trọng điểm, tăng thị phần thị trường truyền thống; trong công tác tài chính cần quan tâm đến việc tái cơ cấu vốn với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng; bổ sung nguồn vồn lưu động; trong công tác sản xuất cần tăng cường, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động, thực hiện đúng và nghiêm ngặt các quy trình sản xuất, tiết giảm các chi phí đầu vào như: than, điện... Đồng chí cũng nhấn mạnh HĐQT, Ban giám đốc, BCH Công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo đảm thu nhập và đời sống của người lao động. Tổng công ty sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo, và hộ trợ tối đa cho Công ty vượt qua các khó khăn.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động thi đua trong toàn thể CBNCV, người lao động trong Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2013.