09:31 08/05/2023
Đại hội đại biểu công đoàn công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 27, 28/4, Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Văn Thịnh - UV BTV, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty.
 

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách thực hiện mục tiêu do Đại hội IV Công đoàn Công ty đề ra và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổ chức công đoàn không ngừng phát triển vững mạnh, thực sự chiếm được niềm tin yêu, sự tín nhiệm của đoàn viên, người lao động. Quan hệ phối hợp của Công đoàn với Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban, phân xưởng ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm, việc làm, thu nhập của người lao động luôn ổn định, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động được đảm bảo. Công đoàn đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho CNVCLĐ về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của Đảng ủy, chính quyền Công ty, giúp người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Công ty, từ đó nỗ lực tham gia lao động, sản xuất góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển. Cùng với đó, Công đoàn Công ty luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”… qua đó khích lệ tinh thần hăng say lao động của CBCNVLĐ, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Với sự nỗ lực phấn đấu của CNLĐ Công ty, trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; xây dựng đội ngũ CBCNVLĐ có tay nghề cao, giỏi chuyên môn nghiệp vụ; đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Thịnh - UV BTV, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2023 - 2028 là thời kỳ đất nước nói chung, tổ chức công đoàn nói riêng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, Công đoàn Công ty ngoài 5 chỉ tiêu phấn đấu,7 nhiệm vụ và 5 giải pháp tổ chức thực hiện, Công đoàn Công ty cần nhanh chóng xây dựng các biện pháp để khắc phục những khó khăn đã rút ra trong nhiệm kỳ trước và đề nghị tập trung vào các nội dung như: thông qua công tác giáo dục vận động tuyên truyền cho công nhân lao động hiểu và nắm vững các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định, quy chế của Công ty; hoàn thiện thể chế của Công ty; tham gia với chuyên môn rà soát xây dựng, hoàn thiện thể chế của Công ty trong quản lý, quản trị nội bộ, chế độ chính sách đối với người lao động phù hợp với từng giai đoạn và quy định của pháp luật; tiếp tục phối hợp tham gia rà soát tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức lao động, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực trong quản lý, trong kinh doanh, cán bộ khoa học kỹ thuật, làm chủ được khoa học công nghệ; chú trọng đến công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường; tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, ứng dụng các đề tài, tiến bộ kỹ thuật; tiết giảm các định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, vật tư, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham gia các hoạt động với các cấp chính quyền và tổ chức Công đoàn tại địa phương góp phần xây dựng kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển…Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất, đồng chí Lê Quang Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng đã tổ chức chia tay các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa mới./. 
 

Nguồn: Hải Minh - Hoàng Hạnh