09:47 10/01/2023
Thông báo kết quả LCNCC Dịch vụ tháo dỡ, thay mới đại tu trường số 02 thuộc hệ thống lọc bụi tĩnh điện
Thông báo mời chào giá gói mua sắm Dịch vụ tháo dỡ, thay mới đại tu trường số 02 thuộc hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Chi tiết tại đây
 
 

Các tin khác