15:47 05/01/2023
Thông báo KQLCNCC vật tư để thực hiện đại tu trường lọc bụi số 2 thuộc hệ thống lọc bụ tĩnh điện 12/16.19 và sửa chưa hệ thống lọc bụ
Thông báo KQLCNCC vật tư để thực hiện đại tu trường lọc bụi số 2 thuộc hệ thống lọc bụ tĩnh điện 12/16.19 và sửa chưa hệ thống lọc bụi

Chi tiết tại đây
 
 

Các tin khác