15:43 05/11/2020
Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Gói mở rộng IO, kiểm tra tổng thể và nâng cấp FirmWare cho hệ thống Invensys T940
Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Gói mở rộng IO, kiểm tra tổng thể và nâng cấp FirmWare cho hệ thống Invensys T940
Thư mời đính kèm tại đây