11:46 08/11/2019
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói mua sắm ống lồng C4 phục vụ sửa chữa đầu năm 2020
Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao có nhu cầu mua sắm ống lồng C4 phục vụ sửa chữa đầu năm 2020. Kính đề nghị các nhà cung cấp có năng lực và quan tâm đến gói mua sắm trên tham gia chào giá.

Chi tiết tại đây