15:50 29/10/2020
Thư mời chào giá cạnh tranh Triển khai hệ thống an ninh nhà máy và mỏ đá vôi Ninh Dân
Thư mời chào giá cạnh tranh Triển khai hệ thống an ninh nhà máy và mỏ đá vôi Ninh Dân

Chi tiết tại đây