14:59 06/05/2019
Thư mời chào giá gói mua sắm: Bê tông và các loại vật tư sử dụng tại vị trí khắc nghiệt
Hồ sơ mời chào giá gói mua sắm: Bê tông và các loại vật tư sử dụng tại vị trí khắc nghiệt

Tài liệu đính kèm tại đây: