11:16 16/04/2014
CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG THAO: Quý I/2014, các chỉ tiêu về SXKD đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

Trong quý I/2014, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trước nhiều áp lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục gặp các khó khăn rất lớn, nhất là khó khăn về tài chính. Song dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐTV Tổng Công ty, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc Công ty trong quý I/2014, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, đó là mở đầu tốt đẹp tạo tiền đề cho một năm sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.Vừa qua, đồng chí Phạm Văn Ân, UV BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty đã chủ trì hội nghị giao ban kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I/2014, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2014. Tham dự hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên cùng các đồng chí là Trưởng các phòng, ban, xưởng của Công ty.


 


Hội nghị đã đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong quý I/2014, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: về sản lượng sản xuất: Clinker: 150.939/125.000 tấn đạt 121% kế hoạch, 26% so với kế hoạch năm, Xi măng: 142.585/119.000 tấn đạt 120% kế hoạch, 23% kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ đạt: Clinker: 45.412/35.000 tấn đạt 130% kế hoạch, 37% so với kế hoạch năm, Xi măng: 144.340/117.500 tấn đạt 123% kế hoạch, 24% kế hoạch năm; doanh thu (chưa VAT): 163,94/136,30 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch, 25% so với kế hoạch năm... Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các đồng chí dự hội nghị đã thảo luận phân tích tình hình tập trung vào những yếu tố khó khăn để đề xuất, xây dựng các giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu trong quý II/2014 là: sản xuất ≥2.500 tấn Clinker/ngày; tiêu thụ 100% sản phẩm sản xuất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ân, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Công ty đã nêu khái quát tình hình thuận lợi cũng như khó khăn chung của Công ty, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình vừa tập trung thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, vừa chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD trong những tháng tiếp theo, hướng tới hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao.