17:02 03/10/2017
Thông báo: Về việc thay đổi tên Công ty; Con dấu; Điều lệ sửa đổi và Giới thiệu chức danh, chữ ký
Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao trân trọng thông báo tới Quý khách hàng; Nhà cung cấp; Nhà phân phối về việc thay đổi tên Công ty; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi; Thay đổi con dấu và giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty.

Tải file đính kèm tại đây:

1. Thông báo V/v Thay đổi tên Công ty.
2. Thông báo V/v Thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu Công ty.
3. Thông báo V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty.
4. Thông báo V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Kế toán trưởng Công ty.
5. Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao sửa đổi năm 2017.