21:43 15/05/2014
Thông báo số: 64/CĐ-XMST; V/v: Ủng hộ chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa