12:45 03/10/2017
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Ngày 25/9/2017, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Dự Đại hội, về phía Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam có Ông Đinh Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Tham dự đại hội còn có các đại biểu là lãnh đạo các phòng ban chủ chốt của 03 cổ đông: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM), Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ. Cùng các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng ban của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Tờ trình của HĐQT về việc đổi tên Công ty; Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022; Công tác tái cơ cấu toàn diện Công ty…Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng giám đốc công ty Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch, nhiệm vụ Quý IV năm 2017 


Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc công ty thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Đổi tên Công ty, Điều lệ Công ty, Miễn nhiệm đối với HĐQT, BKS  và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VICEM đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, năm 2017 là một năm khó khăn đối với ngành xi măng, luôn trong tình trạng cung vượt cầu, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại xi măng giá rẻ.Ông Đinh Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VICEM phát biểu tại Đại hội

Ông mong muốn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV tiếp tục đoàn kết hơn nữa, phát triển thế mạnh của Công ty để đưa Công ty phát triển hơn nữa. Tiếp tục tăng cường các giải pháp để thực hiện giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhằm giảm giá thành để tăng năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh công tác thị trường, mở rộng thị phần, tiêu thụ sản phẩm.

Ông cam kết Ban lãnh đạo Tổng công ty với chức năng là cổ đông chi phối Công ty cổ phần xi măng Sông Thao sẽ hỗ trợ Công ty trong việc tổ chức sản xuất, điều hành, hỗ trợ công tác thị trường, tái cơ cấu về tài chính, hỗ trợ về tài chính theo đúng quy định và điều lệ của Công ty đảm bảo đúng pháp luật

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

 

Các cổ đông dùng quyền biểu quyết thông qua nội dung các báo và nghị quyết Đại hội


Ông Đoàn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa điều hành Đại hội


Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

 

Tải file đính kèm tại đây:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017
2. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
3. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty