Thông báo: Về việc thay đổi tên Công ty; Con dấu; Điều lệ sửa đổi và Giới thiệu chức danh, chữ ký
Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao trân trọng thông báo tới Quý khách hàng; Nhà cung cấp; Nhà phân phối về...
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Ngày 25/9/2017, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất...
Tổ chức thành công Lễ ra mắt “THƯƠNG HIỆU XI MĂNG VICEM SÔNG THAO”
Vừa qua (8/9/2017), tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sông Thao (Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ), Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao...
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp...
Thông Cáo Báo Chí về việc
Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao được thành lập năm 2003 với 3 cổ đông sáng lập là: Tổng công ty đầu tư triển nhà...